Ervaringsdeskundige • Gastspreker • Auteur • Podcastmaker • Revalidatiearts

De Zaak van je Leven

De ZAAK van je LEVEN de moord op Nadia van de Ven, is op 7 juni 2018 uitgezonden bij Omroep WNL.

Rechercheurs van de toenmalige districtsrecherche Utrecht Noord, blikken samen met de officier van justitie, 16 jaar na dato terug op de geruchtmakende moord op mijn zus. In deze aflevering wordt duidelijk waarom het opsporingsonderzoek zo veel indruk heeft gemaakt dat de moord op Nadia, voor de rechercheurs en de behandelend officier van justitie, tot op de dag van vandaag ‘De Zaak van hun Leven’ is. Mijn moeder Minke van de Ven en ik vertellen in een openhartig interview over de shock en het verdriet die Nadia haar dood in ons leven teweeg heeft gebracht.

Bekijk ook de reconstructie die Peter R. de Vries in 2006 uitzond over de moord op Nadia.

In deze 30 minuten durende rapportage stelde Peter de Vries aan de kaak hoe pijnlijk en schofferend het voor ons als familie was dat het Hof van Arnhem in mei 2005 Pascal Jacob F. die bekend staat als de Uzi-moordenaar hem had veroordeeld om de begrafeniskosten van mijn zus te vergoeden, het CJIB naliet om ook daadwerkelijk juridische stappen te ondernemen toen hij dit naliet. Hierdoor bleef mijn moeder Minke van de Ven, met een grote financiële schadepost zitten. Door de moord op haar dochter ontwikkelde mijn moeder een ernstige depressie en post-traumatische stress stoornis waardoor zij niet meer in staat was om te werken. Gesterkt door deze uitzending, besloot Minke op advies van haar advocaat in het voorjaar van 2007, om Nadia’s moordenaar en zijn ouders aan te klagen om hen te dwingen alsnog Nadia’s begrafeniskosten te vergoeden. Daarnaast eiste Minke ook smartengeld en een vergoeding voor haar verlies aan arbeidsinkomsten. In de tijd dat Nadia werd vermoord hadden nabestaanden van ernstige geweldsdelicten nog geen recht op gesubsidieerde juridische bijstand, bovendien was het tot eind 2010 zeer ongebruikelijk dat nabestaanden een materiële en immateriële schadeclaim indienden tegen een veroordeelde dader. Mede dankzij mijn moeder haar rechtszaak is de wetgeving veranderd waardoor zowel slachtoffers als nabestaanden van ernstige geweldsdelicten tegenwoordig wel een schadeclaim kunnen toevoegen aan het strafproces. In het geval dat een veroordeelde dader onvoldoende geld heeft om deze onkosten te vergoeden, schiet het CJIB deze onkosten namens de overheid voor. Het CJIB is er als overheidsinstantie dan verantwoordelijk voor om deze onkosten alsnog bij de veroordeelde dader te innen. Deze zogenaamde voorschotregeling bestaat pas sinds januari 2011 en is mede tot stand gekomen dankzij de civiele rechtszaak die Minke van de Ven aanspande tegen Pascal Jacob F. Nota bene: na 8 minuten werd tijdens de uitzending een reclameblok getoond. Om die reden is het beeld gedurende een minuut zwart. Hierna gaat de uitzending verder.